Kolska-drumska betonska vaga

 • Model: Model – ALM – AB
 • Kategorija: Kolske-drumske vage

Elektronska kolska – drumska vaga za merenje svih vrsta vozila. Pogodna za merenje u svim industrijskim i komercijalnim sistemima. Povezuje se na bilo koji elektronski pokazni uređaj serije DFWL. Standardna verzija je opremljena sa mernim pretvaračima sile odobrenim od strane Direkcije za mere i dragocene metale.

 • Merni most vage (gazeća površina vage) napravljen od jednog , dva ili tri armirano betonskog segmenata – AB segment vage (broj segmenata zavisi od dužine mernog mosta vage). Armirano betonski segmenti su u čeličnom okviru koji u isti vreme prestavlja i oplata prilikom betoniranja
 • Betonska gazeća površina je od vodonepropustivog betona sa ubačenim kvarcnim peskom (ferobeton) u habajućem sloju što čini površinu veoma otpornu na habanje
 • Samo finalno betoniranje se izvodi glačanjem i hoblovanjem gazeće površine sa stvaranjem minimalne hrapavosti površine (nema proklizavanja vozila)
 • Funkcionalni merni pretvarača sile, ulazne otpornosti od 350 Ohm do 1100 Ohm izrađeni preme OIML R60 standardu (3000 podeljaka), IP 67 i IP 68 stepen zaštite.
 • Spojna kutija i kablovi u skladu sa standardom IP 68.
 • Temperaturni opseg rada vage je -10°C do +40°C
 • Vage sa tipskim odobrenjem od strane direkcije za mere i dragocene metale
 • dimenzije i kapacitet vage po zahtevu Kupca (Max kapacitet i do 60000 kg).
 • Kolska elektronska vaga je vaga nadzemne konstrukcije ili konstrukcije u plitkoj jami
 • Montaža na ravnu betonsku povrsinu (betonska temeljna ploča sa ojačanim stopama na mestima oslonaca vage) sa navozima – navoznim rampama u maksimalnom padu od 5% sa obe strane vage. Odvod atmosferskih padavina – blagi nagib betonske temeljne ploče. Visina vage samo 28 cm – NADZEMNA VARIJANTA
 • Montaža u plitku betonsku jamu neto dubine 50 cm (dno jame je betonska temeljna ploča sa ojačanim stopama na mestima oslonaca vage). Odvod atmosferskih padavina – ugradne prihvatne sahte – UKOPANA VARIJANTA
 • Prilazni putevi minimalne duzine 50% dužine mernog mosta vage sa jedne i sa druge strane vage,
Oznaka modela a x b (m) Max (kg) d (kg) d (g) * Broj AB segmenata
ALM AB 207 x 320000105/101
ALM AB 309 x 330000105/101
ALM AB 4012 x 3400002010/201 / 2
ALM AB 5018 (20) x 3500002010/201 / 3
ALM AB 6018 (20) x 3600002010/201 / 3

Fabrika vaga Merila - Vaš pouzdan partner!

Imamo rešenje za vaše probleme, pozovite nas + 381 (0)35 / 280 120