AKREDITACIJA
Fabrika mernih uređaja i vaga, MERILA d.o.o.
Rasputnica bb, 35230 Ćuprija, Srbija
Tel/fax: + 381 (0)35 / 280 120, + 381 (0)35 84 75 679,
GSM : + 381 (0)63 475 222

Stočne vage